« Terug naar blog overzicht

Btw-verlaging op nieuwe fietsen…? FAKE NEWS!

Brussel, 2 april 2019 –  Het voorstel om de btw te verlagen bij aankoop van een nieuwe fiets heeft alles van een verkiezingsstunt en zou pas van kracht kunnen worden in 2020. Deze aanvraag zal trouwens naar alle waarschijnlijkheid door Europa worden geweigerd!

Het voorstel moet namelijk eerst worden goedgekeurd door de Plenaire Kamer, die hierover in de loop van april zal beslissen. Daarna zal de volgende regering (?) dit voorstel moeten voorleggen aan de Europese Commissie, die op haar beurt enkele maanden of jaren de tijd zal nemen om deze aanvraag af te wijzen of goed te keuren.

Wetende dat Europa een deel van de btw-inkomsten krijgt, zou dit zorgen voor een daling van de inkomsten, die dan weer elders zullen moeten gerecupereerd worden… En, om oneerlijke concurrentie onder de lidstaten te vermijden, moet dit voorstel ook nog goedgekeurd worden door de buurlanden.
Bovendien, indien een van deze landen deze maatregel eveneens zou toepassen, dan moeten ook deze buurlanden worden geconsulteerd…
Dergelijke maatregel heeft dus enkel kans op slagen, indien voorgesteld door de Europese Commissie zelf.

Indien het de bedoeling was van parlementslid Laurent Devin (PS) om het fietsgebruik in ons land te bevorderen, dan heeft hij met zijn voorstel het tegenovergestelde bereikt door het aankoopgedrag van de Belgische fietser uit te stellen!